Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. : 4259/ 01-12-17
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιάγραφες της υπ' αριθ. 41/2017 μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 7.459,92 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25-06-04, του προϋπολογισμού του έτους 2017 και με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328 και τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ' αριθ. 41/2017 μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να σφραγίσουν το Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 08η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η μελέτη με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» παραλαμβάνεται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (2.232 KB)
Τεύχη Πρόσκλησης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA