Πρόσθετη αρμοδιότητα στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο κα Αποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ, σχετικά με τον αιγιαλό και την παραλία
ΑΔΑ:ΩΨΙΥΩΛΣ-ΒΒΨ
Γάζι,27-04-2015
Αριθ.Απόφασης:313/28-04-2015
Αριθ. Πρωτ.: 9142/28-04-2015
Ανάθεση στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας του Δήμου Μαλεβιζίου καΑποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ με θητεία από σήμερα μέχρι 31-03-2017 και της αναθέτει τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την υλοποίηση των όρων της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 Οικονομικών και Εσωτερικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ ΩΘ35Η-Δ8Ο, ΦΕΚ 578/Β/09-04-2015) με την οποία παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ α΄βαθμού.Επίσης, την εξουσιοδοτεί για την υπογραφή εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τον αιγιαλό και την παραλίαπου δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ορισμένων Αντιδημάρχων επί των Οικονομικών θεμάτων και των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής
Γάζι 24/04/2015
Αρ. Πρωτ: 8938
Αριθμ. Πρόσκλησης 4
Την Πέμπτη 30-04-2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Σαμόλης

Περισσότερα...
 
Δενδροφύτευση και καθαρισμός παραλιών στο Μαλεβίζι!
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015
Έπειτα από πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, μικροί και μεγάλοι εθελοντές συγκεντρώθηκαν και δενδροφύτευσαν στην πόλη του Γαζίου. Τα έξοδα της δενδροφύτευσης (δίχτυα, στύλοι, λάστιχα ποτίσματος, κοπριά, κλπ) καλύφτηκαν εξ' ολοκλήρου από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ τα δενδρύλλια χορηγήθηκαν από το φυτώριο Ηρακλείου.
Περισσότερα...
 
Εργαστήρι αρχιτεκτονικής για τρεις μέρες στο Μαλεβίζι!
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015
Μια σημαντική συνεργασία μεταξύ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Δήμου Μαλεβιζίου υλοποιείται αυτές τις ημέρες. Η συνεργασία αφορά στην φιλοξενία από το Δήμο τελειόφοιτων φοιτητών και καθηγητών της Σχολής Αρχιτεκτονικής, οι οποίοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης θα αποτυπώσουν και θα μελετήσουν δημοτικά κτίσματα, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, για την αποκατάσταση των οποίων υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς Δήμου.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Γάζι 23 / 04 / 2015
Αρ. Πρωτ. 8857
Αριθμ. Πρόσκλησης 11
Την Δευτέρα 27-04-2015 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΛΗΣ

Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:8718/22-4-2015
O Δήμαρχος Μαλεβιζίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε Ευρώ για την:
1. Ανάδειξη προμηθευτή - χορηγητή/τών για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου και των νομικών του Προσώπων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για το κάθε είδος καυσίμου την ημέρα παράδοσης του
Περισσότερα...
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-4-2015
Την Δευτέρα 20/04/2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, που συζήτησε και πήρε αποφάσεις στα εξής θέματα:-Ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους , σύμφωνα με την 82/2015 απόφαση της Ο.Ε. και σύμφωνα με την 97/2015 απόφαση της Ο.Ε.- Ενέκρινε τη βεβαίωση και είσπραξη αποζημίωσης χρήσης από τον κ. Κων/νο Ξυλούρη (πρατήριο πώλησης καυσίμων και ανταλλακτικών) για τη χρήση ακινήτου στον Κρουσώνα περιόδου από 1-1-2015 έως 28-2-2015 ποσού 1.830,30 €.
Περισσότερα...
 
Δέχονται αιτήσεις τα ΚΕΠ του Μαλεβιζίου για τους δικαιούχους του νόμου αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015
Πανέτοιμα είναι τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Μαλεβιζίου, για να δεχθούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο Νόμο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Υπενθυμίζεται, ότι με την υπ. αρ. ΟΙΚ.494/7-4-2015, (ΦΕΚ 577 /Β/ 9-4-2015 ΚΥΑ) εξειδίκευσης των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών υλοποίησης των παροχών των άρθρων 1-3 του Νόμου για την ανθρωπιστική κρίση, ισχύουν τα παρακάτω:
Περισσότερα...
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Γάζι, 23/04/2015
Αρ. Πρωτ. : 1404 / 23-04-15
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών αντλιοστασίων λυμάτων, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση για την υποβολή δήλωσης κτισμάτων και οικοπέδων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνακαι στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
Γάζι, 08-12-2014
αρ.πρωτ.30850/8-12-14
απόφ.Δ.Σ. 507/14
Βάσει του άρθρου 24 του Ν.2130/1993, υποχρεώνονται οι Δήμοι και οι Κοινότητες να επιβάλλουν το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). Στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα το ΤΑΠ εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Η είσπραξη για τα υπόλοιπα ακίνητα (μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα και οικόπεδα) γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ (για όσους δεν τα έχουν δηλώσει) :
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 162

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
ΓΣΕΕ
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2011-2015
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
ΔΟΠΠΑΜ
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Δημοσκοπήσεις

Ποιο έργο από τα παρακάτω θεωρείτε υψηλότερης προτεραιότητας?
 

Χαιρετισμός Δημάρχου

Δήμαρχος ΜαλεβιζίουΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο της δημοτικής ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου!

Σε λίγες ημέρες, εδώ θα μπορείτε να βρείτε τα πάντα για ολόκληρο το Μαλεβίζι. Ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες του νεοσύστατου Δήμου, δράσεις, αποφάσεις, πρωτοβουλίες, φόρμες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκδηλώσεις, καθώς και κάθε τι που αφορά το Δήμο μας, θα βρίσκεται και εδώ.

περισσότερα

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

« < Απρίλιος 2015 > »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα