Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ.:1533
Αριθμ. Πρόσκλησης 3
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 29-01-2019 και ώρα 10:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Έγκριση 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων».
2. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδοποιίας και αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Καμαρίου».
3. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου».
4. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Κοκκινιάκος και στη Τ.Κ. Λουτρακίου της Δ.Ε. Κρουσώνα».
5. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας πρώην δημοτικού καταστήματος Κρουσώνα».
6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακών οδών Αμμουδάρας» προϋπολογισμού δαπάνης 730.000,00 €.
7. Ορισμός Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών για το έτος 2019.
8. Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας ή παροχής γενικών υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2019 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
9. Διαγραφή απαιτήσεων κατά Δήμου Μαλεβιζίου, λόγω παραγραφής τους, (Παρέλευση 5ετίας).

 

 

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA