Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Προκήρυξη-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση καθαριστή-καθαρίστριας
Προκήρυξη-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση καθαριστή-καθαρίστριας PDF Εκτύπωση
Γάζι, 01/ 02/ 2017
Αριθ. πρωτ: 30
Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου, δυνάμει της 4/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει μία (1) θέση καθαριστή-καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 5 (πέντε) μηνών, για το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου Γαζίου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαύλειου καθώς και κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση. Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 15, του άρ. 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για τη μίσθωση έργου, η οποία λήγει στις 30/06/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (Πολιτιστικό κέντρο Αγίας Μαρίνας, Μενέλου Λουντέμη 11, Αγία Μαρίνα, τηλ. επικοινωνίας:2815-104020) από την Πέμπτη 02/02/2017 έως την Δευτέρα 06/02/2017 και ώρες 09:00 π.μ - 13:00 μ.μ. και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Βεβαίωση εντοπιότητας ή μονίμου κατοικίας.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.
5. Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας ή Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
6. Εκκαθαριστικό Εφορίας 2016 (οικονομικού έτους 2015)
7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ΄ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις :
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα.
3. Να έχουν τη φυσική καταλληλόλητα για την άσκηση των καθηκόντων.
4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
5. Να είναι δημότες του Δήμου Μαλεβιζίου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης θα επιλεγεί υποψήφιος που είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Μαλεβιζίου.
6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων από την αρμόδια τριμελή επιτροπή για την ανωτέρω θέση, θα γίνει στο γραφείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 06/02/2017 και ώρα 14:00 και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:
1. Προηγείται η εντοπιότητα
2. Στη συνέχεια κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας οι υποψήφιοι:
α. που είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (με διαζευκτήριο)
β. που είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών με γονική επιμέλεια (δικαστική απόφαση)
γ. οι πολύτεκνοι (4 παιδιά και πάνω).
Δ. τρία παιδιά και κάτω
3. Σε όλες τις κατηγορίες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας, όλοι οι υποψήφιοι, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων πρώτα και στη συνέχεια με το χρόνο ανεργίας τους. Ακολουθεί το κριτήριο του χαμηλού εισοδήματος.
Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.
Το παρόν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην είσοδο του Γυμνασίου Γαζίου και του Δημαρχείου Μαλεβιζίου.

Ο πρόεδρος
Ντουλάκης Ιωάννης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (171 ΚB)
Προκήρυξη

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA