ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B΄ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ PDF Εκτύπωση
Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους κυρίους ή νομείς ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας αρ. 28 «Χαλέπα Κεφαλογιάννη», να προσέρχονται στα γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου επί της πλατείας Μιχ. Κατσαμάνη στο Γάζι, να υποβάλλουν Ενστάσεις κατά της Β' ανάρτησης, καθώς και συμπληρωματικές ή Νέες δηλώσεις ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου του Ν. 2242/94.
Τα όρια της Πολεοδομικής Ενότητας «Χαλέπα Κεφαλογιάννη» ορίζονται ως εξής:
Βόρεια από την Παλαιά Εθνική Οδό (Ελ. Βενιζέλου), Ανατολικά από τον Ξηροπόταμο, Νότια από την Νέα Εθνική Οδό (Β.Ο.Α.Κ.) και Δυτικά από τις Πολεοδομικές Ενότητες «Άγιος Δημήτριος» και «Αγία Μαρίνα» (Οδός Στεφανογιάννη).

 

Μαζί με την Δήλωση Ιδιοκτησίας υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι:
1. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων ιδιοκτησίας, με πιστοποιητικό μεταγραφής και τοπογραφικό διάγραμμα.
2. Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων.
3. Αντίγραφο μερίδας ιδιοκτήτη.
4. Εάν η ιδιοκτησία αποκτήθηκε μετά τις 10-3-1982, αντίγραφο τίτλου ή τίτλων, με πιστοποιητικό μεταγραφής και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη στις 10-3-1982.
5. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο), να προσκομιστούν:
Για κληρονομιά με διαθήκη α) ληξιαρχική πράξη θανάτου β) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης γ) πιστοποιητικό περί δημοσίευσης άλλης διαθήκης δ) πιστοποιητικό περί αποποίησης κληρονομιάς.
Για κληρονομιά χωρίς διαθήκη α) τίτλος του κληρονομούμενο β) ληξιαρχική πράξη θανάτου γ) πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης ε) πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.
6. Σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί της Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξεις αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα, παλαιές συμβάσεις δανείων και γενικά οποιδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει η αδιάκοπη 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου).
Τα έντυπα των δηλώσεων καθώς και το έντυπο των δικαιολογητικών που απαιτούνται χορηγούνται από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου.
Η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας θα έχει διάρκεια 15 ημερών, ήτοι από 14-10-2013 έως 28-10-2013.

 

 

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

Μαμουλάκης Κωνσταντίνος

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA