Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ. 609
Αριθμ. Πρόσκλησης 1
Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 17-01-2019 και ώρα 10:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (Πρώτη)
2. Άσκηση ή μη αναίρεσης από το Δήμο Μαλεβιζίου, ως καθολικού εκ του νόμου διαδόχου του άλλοτε δήμου Τυλίσσου, κατά της υπ' αριθμό 207/2018 τελεσίδικης αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και κατά των Δήμητρας συζύγου Εμμανουήλ Κουβίδη το γένος Εμμανουήλ Λαμπάκη και Δημητρίου Κουβίδη του Εμμανουήλ, κατοίκων Τυλίσου.
3. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των νομικών προσώπων του Δήμου και προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του για το Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ».
4. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
5. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων στην οδό Ροδινού Δήμου Μαλεβιζίου».
6. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα».
7. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες επιχρισμάτων και μονώσεων σε τοιχία οδών στην Τ.Κ. Ροδιάς».
8. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών και τομών οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα της Δ.Ε Γαζίου».
9. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», προϋπολογισμού δαπάνης 212.040,00 €.
10. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Οικισμού κάτω Καλέσσα τμήμα Α΄» προϋπολογισμού δαπάνης 390.000,00 €.
11. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καμαριώτη» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €.
12. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδοποιίας του Δήμου Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 €.
13. Ανάκληση ή μη της με αριθμό 413/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του 2ου πρακτικού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Δαμάστας».

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA