Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ανανέωση θητείας Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.
Ανανέωση θητείας Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων. PDF Εκτύπωση
ΓΑΖΙ 31-3-2017
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:5246

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 221/2017.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α'),
2. Την υπ. αριθμόν 47/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), που αφορά στην ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών κατά τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών Δήμου Μαλεβιζίου.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 1694/τ.Β΄/29-7-2011).
4. Την με αριθμό 230/2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται ο Τριγώνης Κων/νος του Εμμανουήλ Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, από 12-4-2016 έως 31-3-2017.
5. Την με αριθμό 1050/2014 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζονται οι Ανδρουλάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ και ο Λυδάκης Δημήτριος του Γεωργίου Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αχλάδας-Αγίας Πελαγίας και Καλεσσών - Καβροχωρίου, αντίστοιχα, από 1-9-2014 έως 31-3-2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την ανανέωση της θητείας των παραπάνω Δημοτικών Συμβούλων ως Εντεταλμένων, από 1-4-2017 και ως τη λήξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής.
2. Οι αρμοδιότητες των παραπάνω Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων καθορίζονται με τις 1050/2014 και 230/2016 Αποφάσεις Δημάρχου.
3. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Μαλεβιζίου
2. Κων/νος Τριγώνης
3. Δημήτριος Λυδάκης
4. Δημήτριος Ανδρουλάκης

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA