Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας» PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. : 3117
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσιών είναι 850,00 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 61.98.99 του προϋπολογισμού του έτους 2017 και με πρόβλεψη για την κάλυψή του υπολοίπου ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό για το έτος 2018.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα (ΕΞ.Υ.Π.Π.) του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ' αριθ. 36/2017 μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το Έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η μελέτη με το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» παραλαμβάνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5), Fax: 2810 822964, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο Zip(998 KB)
Τεύχη Πρόσκλησης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA