Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Ανακοίνωση για την προκήρυξη "Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δυναμικότητας 3.000 m3 πόσιμου νερού την ημέρα"
Ανακοίνωση για την προκήρυξη "Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δυναμικότητας 3.000 m3 πόσιμου νερού την ημέρα" PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017
Σε  συνεδρίασή του την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου συζήτησε και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
  • Εγκρίνει την ανάκληση α) της υπ' αριθ. 137/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ και την Ορθή Επανάληψη αυτής και β) της υπ' αριθ. πρωτ. 2083/9-8-2017 Διακήρυξης με ΑΙΑ ΕΣΗΔΗΣ 44940, δημοσιευθείσας την 10-8-2017 με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δυναμικότητας 3.000 m3 πόσιμου νερού την ημέρα» της Πράξης «Μονάδα Αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Κρήτης Δυναμικότητας 3.000 m3 πόσιμου νερού την ημέρα».
  • Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων και όιατάξεοον της ως άνω διακήρυξης και των συναφών τευχών αυτής, σύμφί/jva με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό και την εκ νέου σύνταξη αυτών.
  • Εγκρίνει την εκ νέου προκήρυξη του ως άνιο διαγο,ινισμού, η οποία θα λάβει χώρα με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.
  • Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των ως άνω αποφασισθέντων.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (167 KB)
Απόφαση

Αρχική Προκήρυξη

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA