Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Γάζι 06-04-2017
Αριθ. Πρωτ.:5642
Αριθμ. Πρόσκλησης :14

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 10-04-2017 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

Ανακοινώσεις - αιτήσεις- αναφορές.
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την 2/2017 απόφασης της Τ.Κ. Φόδελε που αφορά «Παραχώρηση της χρήσης αρδευτικών υδάτων και εγκαταστάσεων και δικτύων της πρώην Κοινότητας Φόδελε».
2. Συμπλήρωση αιτιολογίας της 494/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί δικαστικού συμβιβασμού με Μιχαήλ Βαρσαμά επι της υπ΄αριθ.πρωτ: 29643/2011 αγωγής του.
3. Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 με ενσωμάτωση του χρηματικού υπολοίπου την 31η Δεκεμβρίου 2016 και την επιχορήγηση ληξιπρόθεσμών υποχρεώσεων προς τρίτους.
4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017(6η τροποποίηση)
5. Επιστροφή ποσού 75,00 € στην Λύτινα Μαρία του Εμμανουήλ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει για το έτος 2017».
7. Μίσθωση ακινήτου για τη χρήση του ως Δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.
8. Μίσθωση ακινήτου για τη χρήση του ως Δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή Πολύδροσο.
9. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Γυμναστηρίου του Δήμου.
10. Χαρακτηρισμός της επιχείρησης «Ενοικιαζόμενα Δωμάτια "IRINI"» στην οδό Ευρώπης αρ. 28, περιοχή Αμμουδάρας Γαζίου, Δ.Ε. Γαζίου, ως εποχιακής.
11. Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης τμήματος ακινήτου Κουτσογιαννάκη Γεώργιου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στη θέση «Λιβάδι» Κρουσώνα Δήμου Μαλεβιζίου».
12. Έγκριση αγοράς ακινήτου επί των οδών Ελ.Βενιζέλου & Γ. Παπανδρέου - Γάζι, ιδιοκτησίας Απλαδά Γεωργίου.
13. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής καταγραφής άχρηστου υλικού-ανενεργού αρχείου και εκκαθάρισης αρχείου οικονομικών υπηρεσιών.
14. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων.
15. Έγκριση και παραλαβή της Τοπογραφικής επικαιροποίησης της μελέτης «Τοπογραφική-πολεοδομική επικαιροποίηση μελέτης Κολυβά»
16. Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού θέσης περιπτέρων και χορήγηση προσωρινής άδειας πώλησης σιγαρέτων κλπ.
17. Έγκριση της 33/2017 απόφασης του ΔΟΚΑΠΠΑΜ που αφορά «Έγκριση δωρεάς βιβλίων από τον ΔΟΚΑΠΠΑΜ στον Δήμο Μαλεβιζίου».
18. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΔΟΚΑΠΠΑΜ μετά την παραίτηση της Στρατάκη Ροδάνθης.
19. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2016.
20. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2016.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA