Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Δημόσια Διαβούλευση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019
Δημόσια Διαβούλευση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2016
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Μαλεβιζίου εκπονείται στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού των δήμων, σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006) και σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες:
  • Ενότητα Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, το όραμα και οι στρατηγικές κατευθύνσεις ανάπτυξης του Δήμου Μαλεβιζίου.
  • Ενότητα Β: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, όπου εξειδικεύονται οι προτεραιότητες του Δήμου σε έργα και δράσεις για την περίοδο 2015-2019.
Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει ήδη ολοκληρώσει την κατάρτιση και έγκριση της Ενότητας_Α (απόφαση ΔΣ 298/2016), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση των πολιτών.
Στόχος μας είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασμού για την ανάπτυξη μίας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον του τόπου μας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό επιθυμούμε τη συμβολή όλων στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Για το σκοπό αυτό, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση και καλούμε τους πολίτες και τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής τους δήμου μας, να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για όλα τα θέματα του δήμου, τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του και για κάθε δράση που κρίνουν αναγκαία για την ευημερία του τοπικού πληθυσμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό ερωτηματολόγιο
  • είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό
  • είτε σε έντυπη μορφή και να το καταθέτουν στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι) ή να το αποστέλλουν με fax στο 2810 822123.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή από 5/9/2016 έως 21/9/2016.
Το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Ενότητα Α: Στρατηγικός σχεδιασμός μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο ZIP (2.1 MB)
Επιχειρησιακό Σχέδιο

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA