Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Απόφαση Δημοτικού Σύμβουλίου για Τροποποίηση απόφασης 236/12 περί τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων εδάφους - υπεδάφους και αναστολή επιβολής του τέλους χρήσης υπεδάφους στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. (συγκεκριμένα στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
Απόφαση Δημοτικού Σύμβουλίου για Τροποποίηση απόφασης 236/12 περί τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων εδάφους - υπεδάφους και αναστολή επιβολής του τέλους χρήσης υπεδάφους στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. (συγκεκριμένα στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014
Την 13/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αριθμό πρωτ. 26672/9-10¬2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε η τροποποίηση απόφασης 236/12 περί τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων εδάφους - υπεδάφους και αναστολή επιβολής του τέλους χρήσης υπεδάφους στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. (συγκεκριμένα στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
Το ΔΣ αποφάσισε για το θέμα αυτό, ομόφωνα ώς εξής :
  1. Εγκρίνει την τροποποίηση της 236/2012 απόφασης του Δ.Σ., ως προς την επιβολή τελών στις εταιρείες τοποθέτησης οπτικών ινών, φρεατίων και επίγειων καμπινών και την εξαίρεσή τους από την απόφαση περί τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα τέλη καθορίζονται από τον κανονισμό με αριθμ. 528/075/09 της Ε.Ε.Τ.Τ. , αλλά και την εξαίρεση της χρέωσης των ΚΑΦΑΟ διότι η χρέωση των καμπινών εμπίπτει στη χρέωση του κανονισμού της Ε.Ε.Τ.Τ.
  2. Εγκρίνει την αναστολή της επιβολή τέλους χρήσης υπεδάφους στη ΔΕΗ ΑΕ (συγκεκριμένα στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) έως ότου εκδοθεί ανάλογη απόφαση Υπουργών που να καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των συγκεκριμένων τελών για την εταιρεία.
  3. Κατά τα λοιπά ισχύει η 236/2012 απόφαση του Δ.Σ. ως έχει.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (112 ΚB)
Απόφαση 390 Δημοτικού Συμβουλίου

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA