Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών PDF Εκτύπωση
Γάζι 24-9-2014
Αριθ.Πρωτ:25238
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών», ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούνται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ως μέλη ορίζονται:
  • Δημοτικοί Σύμβουλοι,
  • Εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο.
  • Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.
Έργο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι αφενός η καταγραφή, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο και αφετέρου η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την ένταξη και τη συμμετοχή των μεταναστών στην τοπική ζωή της πόλης.
Προκειμένου ο Δήμος Μαλεβιζίου να προβεί στην συγκρότηση του «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών» εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, καλεί εκπρόσωπους φορέων μεταναστών με έδρα το Δήμο Μαλεβιζίου και κοινωνικούς φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να υποβάλλουν σχετικό έγγραφο μέχρι την Δευτέρα 29-9-2014, όπου θα υποδεικνύουν εκπροσώπους για το «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών», στη Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου (Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου).
Αρμόδια υπάλληλος :Κρητσωτάκη Μαρία τηλ. 2813400634.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και σε διάφορα σημεία της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ
 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA