Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Αριθμ. Πρόσκλησης: 3
Γάζι 13- 2 -2014
Αριθ. Πρωτ.: 3784
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 18/2/2014 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ


Ανακοινώσεις - αιτήσεις- αναφορές.

1. Τροποποίηση του πρ/σμού και έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων επί της επετείου των 400 χρόνων από το θάνατο του Δημήνικου Θεοτοκόπουλου, πρ/σμού δαπάνης 25.000,00 €
2. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2014.
3. Ορισμός μελών Επιτροπής Γνωμάτευσης Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που στερούνται αξίας, έτους 2014.
4. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ».
5. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.).
6. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου, ΔΕΥΑΜ, Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΝΠΙΔ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», με αντικείμενο τον ποιοτικό έλεγχο πόσιμου νερού Δήμου Μαλεβιζίου.
7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 133.500,00 €.
8. Διάθεση αυτοκινήτων σε Υπηρεσίες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ, του Δήμου Μαλεβιζίου.
9. Διάθεση πίστωσης παραλλαγή - μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ στην ΔΚ Γαζίου στην οδό Στεφανογιάννη , προϋπολογισμού 6.447,98 €.
10. Διάθεση πίστωσης παραλλαγή - μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ στην ΤΚ Αχλάδας, προϋπολογισμού 738,21 €.
11. Διάθεση πίστωσης παραλλαγή - μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ στην ΔΚ Γαζίου στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως & Εμμ. Ξάνθου στο Πολύδροσο , προϋπολογισμού 2.201,09 €.
12. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)».
13. Ρυθμίσεις οφειλών του Δήμου (ΚΕΑΝΑΧ προς ΙΚΑ).
14. Έγκριση Πρωτόκολλου Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Μαλεβιζίου» Πακέτο Γ΄ Λοιπός εξοπλισμός.
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ. ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΓΩΝΙΩΝ».
16. Έγκριση έκθεσης από το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Μαλεβιζίου.
17. Έγκριση προμήθειας και ψήφιση πίστωσης 498,15 € για την αντικατάσταση τζαμιών Δημοτικών Καταστημάτων.
18. Έγκριση προμήθειας και ψήφιση πίστωσης 4.932,50 € για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος.
19. Ψήφιση πίστωσης , για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης στην Αθήνα στις 13-1-2014 του Δημοτικού Συμβούλου Αεράκη Γεωργίου.
20. Έγκριση μετάβασης της ειδικής συμβούλου του Δημάρχου Κοτσιφού Ειρήνης στην Αθήνα για την υποβολή Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο του Χ.Π. του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 - έτος 2013», για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500.00 € και επιστροφή αυτού στον Πουλορίνη Εμμανουήλ, Κ.Τ. 31120, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
22. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Κρητική Παραγωγή και Τουρισμός - Ευκαιρία Αναβάθμισης και Διαφοροποίηση του Τουριστικού μας Προϊόντος ».
23. Υποβολή Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο του Χ.Π. του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 - έτος 2013», για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
24. Τροποποίηση προϋπολογισμού - έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Γαζίου» με προϋπολογισμό 24.556,95 €.
25. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού (ΗΥ, εκτυπωτές, σαρωτές, UPS, κλπ) » προϋπολογισμού 6.506,70 €.
26. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια αναμεταδοτών τηλεοπτικού σήματος) » προϋπολογισμού 6.000,00 €.
27. Τροποποίηση του πρ/σμού για την εγγραφή επιχορηγούμενων έργων που εντάχθηκαν στον πρ/σμό του οικον. έτους 2013 μετά την έγκριση του πρ/σμού οικον. έτους 2014 και δεν έχουν περιληφθεί σ' αυτόν. (Σχετικές οι 464, 467, 512 & 523 /2013 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου)
28. Τροποποίηση του πρ/σμού για την εγγραφή πίστωσης 4.154,26 € για την εκπόνηση της μελέτης «Μηχανολογική μελέτη για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Γαζίου» (Σχετική η 453/2013 απόφαση Δ.Σ.)
29. Τροποποίηση του πρ/σμού για την εγγραφή πίστωσης 12.600,00 € για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση αγάλματος του Μ. Βλάχου στην Τ.Κ. Γωνιών» (Σχετική η 520/2013 απόφαση Δ.Σ.)
30. Τροποποίηση του πρ/σμού για την εγγραφή πίστωσης 10.000,00 € για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Γαζίου» (Σχετική η 492/2013 απόφαση Δ.Σ.)
31. Τροποποίηση του πρ/σμού για την εγγραφή πίστωσης 5.103,27 € για την «Προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του Πολιτιστικού Κέντρου Α. Μαρίνας» (Σχετική η 511/2013 απόφαση Δ.Σ.)
32. Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 20.6641.0001 των εξόδων κατά 17.077,07 € και ψήφιση της πίστωσης των 67.077,07 € για αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου.
33. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 20.6117.0005 των εξόδων κατά 14.833,00 € και ψήφιση της πίστωσης των 49.833,00 € για αντιμετώπιση της δαπάνης μεταφοράς απορριμμάτων από τη Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνα.
34. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 20.6117.000 των εξόδων κατά 7.000,00 € και ψήφιση της πίστωσης των 15.000,00 € για αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας «Μεταφορά απορριμμάτων από δύσβατα σημεία της Τ.Κ. Αχλάδας»
35. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης των 4.157,40 € για προμήθεια συστημάτων παρουσίας προσωπικού.
36. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης των 3.999,28 € για οφειλή προμήθειας υλικών μηχανοργάνωσης.
37. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης των 2.329,88 € για οφειλή προμήθειας αναλώσιμων (μελάνια, δισκέτες, cd, κ.λ.π.) για τη Δ.Ε. Γαζίου.
38. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης των 1.330,01 € για οφειλή προμήθειας αναλώσιμων (μελάνια, δισκέτες, cd, κ.λ.π.) για τη Δ.Ε. Κρουσώνα.
39. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου Μαλεβιζιου ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης που δικάζει την Τετάρτη 5 Μαρτίου σε δεύτερο βαθμό την ποινική υπόθεση για κακουργηματική απιστία, ψευδορκία και ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές που τελέστηκαν το 2006 στα πλαίσια της εκδίκασης αγωγής για τη δικαστική διεκδίκηση 500 περίπου στρεμμάτων στην Καβαλαρά- Κορακιά Φοδελε.
40. Ενημέρωση δημοτικού συμβουλίου ως ανωτάτου οργάνου του Δήμου για την συζήτηση στο Εφετείο Αθηνών στις 25 Φεβρουαρίου της αίτησης που άσκησε ο Δήμος για αλλαγή σκοπού δωρεάς προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ακίνητο που στεγαζόταν ο τέως αστυνομικός σταθμός Ροδιάς ως Νηπιαγωγείο Ροδιάς.
41. Χορήγηση αδειών άσκησης στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους (ιδιόκτητα ή μισθωμένα οικόπεδα).
42. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (91 KB)
Πρόσκληση 3

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA