Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ανακοίνωση Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας σε σχολικές μονάδες Δήμου Μαλεβιζίου, λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από την χιονόπτωση»
Ανακοίνωση Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας σε σχολικές μονάδες Δήμου Μαλεβιζίου, λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από την χιονόπτωση» PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 317
Αριθ. Αποφ: 46
ΑΔΑ: 78Ω7ΩΛΣ-Ω79
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 46 απόφαση κι έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998
4.Το άρθρο 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/01-08-2017)
5. Την υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή του Μαράθου Δήμου Μαλεβιζίου, όπου λειτουργούν σχολικές μονάδες και παρουσιάζονται προβλήματα που προέκυψαν από την χιονόπτωση και το ψύχος, οπότε και καθίσταται αδύνατη η προσέλευση των μαθητών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη αναστολή λειτουργίας, την Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019, των σχολικών μονάδων Μαράθου Δήμου Μαλεβιζίου, λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από την χιονόπτωση και το ψύχος, γεγονός που καθιστά αδύνατη την προσέλευση των μαθητών στα εν λόγω σχολεία.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας


Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (142 KB)
Απόφαση Δημάρχου 46/2019

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA