Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ.Πρωτ.: 21028
Αριθμ. Πρόσκλησης : 33
Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 27-12-2018 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ


Ανακοινώσεις - αιτήσεις- αναφορές.
1. Λήψη Απόφασης Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και σύσταση ισάριθμων οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού , ιδίων κλάδων και κατηγοριών με τις ισχύουσες συμβάσεις ΙΔΟΧ του υπηρετούντος προσωπικού στον ΔΟΚΑΠΠΑΜ , καθώς και επιπλέον θέσεων σε ποσοστό 7% αυτών , για την συνέχιση υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
2. Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων ύψους 16.748 ευρώ από επτά επιδοματούχους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
3. Απευθείας αγορά ακινήτου στις Κορφές για προστασία του «Δρυ Μανταλένη».
4. Έγκριση της με αρ. 30/2018 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά κατανομή της κρατικής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου (Γ' Κατανομή 2018) στις σχολικές επιτροπές Δήμου Μαλεβιζίου.
5. Έγκριση της με αρ. 31/2018 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά κατανομή της κρατικής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου (Δ' Κατανομή 2018) στις σχολικές επιτροπές Δήμου Μαλεβιζίου.
6. Έγκριση δαπανών για την υπηρεσία παράθεση γεύματος για τους παρευρισκόμενους στην παράσταση της Δημοτικής θεατρικής ομάδας στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018 και εξειδίκευση της διάθεσης πίστωσης.
7. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» της Πράξης με τίτλο "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"
8. Ανάκληση της 390/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΕΠ Κρήτης, «Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια» της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γαζίου, 2ου & 3ου Δημοτικού Γαζίου».
9. Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΕΠ Κρήτης, «Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια» της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γαζίου»
10. Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΕΠ Κρήτης, «Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια» της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου»
11. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Ανάπλαση οικισμού Κάτω Καλέσσα τμήμα Α΄».
12. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Ανάπλαση οικισμού Καμαριώτη».
13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας.
14. Εισήγηση 11ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου πρώην Δήμου Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου»
15. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
16. Έγκριση 5ου Πρωτόκολλου Παραλαβής γενικών υπηρεσιών «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεβιζίου των ετών 2017-2018» με τον οικονομικό φορέα «ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ».
17. Έγκριση της με αριθμό 253/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα: «Τακτοποίηση Λογαριασμών μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου».
18. Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου.
19. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Δημιουργία 12 θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε διάφορες περιοχές στη Δημοτική Κοινότητα Γαζίου. (Αμμουδάρα, Γάζι, Καβροχώρι, Εργατ.Κατ. Γαζίου, Τσαλικάκι-Αγ.Μαρίνα, ΚΑΠΗ-Δημαρχείο Γαζίου)».
20. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Δημιουργία στάσης του ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στην περιοχή του Olympia Palace στα Ελληνοπεράματα».
21. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Ελ. Βενιζέλου 206 στo Γάζι έμπροσθεν του Φαρμακείου κ.Μενέλαου Παπαδιού».
22. Έγκριση της με αριθμό 4/2018 απόφασης Επιτροπής Κυκλοφορίας : «Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή του οικισμού ΘΗΣΕΑΣ Τ.Κ. Αχλάδας».
23. Παραχώρηση αίθουσας εντός του Δημοτικού Καταστήματος Κρουσώνα στον Εμπορικό Σύλλογο Κρουσώνα γα την εξυπηρέτηση της διοικητικής του λειτουργίας.
24. Έγκριση της με αριθμό 171/2018 απόφασης του ΔΟΚΑΠΠΑΜ με θέμα : «9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
25. Έγκριση προϋπολογισμού ΔΟΚΑΠΠΑΜ οικονομικού έτους 2019.
26. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2019.
27. Έγκριση προϋπολογισμού ΜΑΕΔΗΜ οικονομικού έτους 2019.
28. Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση της Υπηρεσίας Καθαριότητας με το Ν.4555/18.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA