Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Απόφαση Δημάρχου 1056/2018 για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , Αθανάσιο Κύρκο του Νικολάου
Απόφαση Δημάρχου 1056/2018 για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , Αθανάσιο Κύρκο του Νικολάου PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν  1056/2018 αποφασίζει:

1. Τη συμπλήρωση της 618/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΞ4ΩΛΣ-ΜΔ2) Απόφασης Δημάρχου, σχετικά με την μεταβίβαση καθ' ύλην αρμοδιότητες στου Αντιδημάρχους.

2. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , Αθανάσιο Κύρκο του Νικολάου, τις επιπρόσθετες παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 203 «Διατάκτης στους Ο.Τ.Α.» α' βαθμού του Ν.4555/2018:
Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 688/2016 (ΑΔΑ:ΩΟΙΤΩΛΣ-16Ω) Απόφαση Δημάρχου, όπως συμπληρώθηκε με τις 698/2016(ΑΔΑ:6Η2ΡΩΛΣ-Ε7Ε), 376/2017 (ΑΔΑ: 6Α35ΩΛΣ-ΧΦ3) και 618/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΞ4ΩΛΣ-ΜΔ2) αποφάσεις Δημάρχου.

4. Από την παρούσα δεν προκαλείται δεν επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

Δείτε συνημμένο αρχείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

Σχετικό Αρχείο

Αρχείο pdf (214 KB)
Απόφαση Δημάρχου 1056/2018

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA