Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ. 11089
Αριθμ. Πρόσκλησης 22
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 17-07-2018 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Δέσμευση πιστώσεων για συνεχιζόμενες υπηρεσίες και έργα προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
2. Διάθεση πίστωσης 5.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια φυτών και απαραίτητων υλικών για φυτεύσεις σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου».
3. Διάθεση πίστωσης 944,88 € για την συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δήμου.
4. Διάθεση πίστωσης 2.000,00 € για την συντήρηση προγράμματος κτηνοτροφικών δηλώσεων.
5. Διάθεση πίστωσης 3.968,00 € για την συντήρηση προγραμμάτων οικονομικής υπηρεσίας (Οικονομική διαχείριση, μισθοδοσία).
6. Διάθεση πίστωσης 2.480,00 € για την συντήρηση προγραμμάτων διοικητικών υπηρεσιών (Δημοτολόγιο, πρωτόκολλο)
7. Διάθεση πίστωσης 62,50 € για την συντήρηση εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης.
8. Διάθεση πίστωσης 18.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια δαπέδου τύπου Quick και μπασκετών για το Δημοτικό Σχολείο Κορφών».
9. Διάθεση πίστωσης 9.800,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας πλύσιμο κάδων απορριμμάτων.
10. Διάθεση πίστωσης 14.880,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας επισκευή κάδων απορριμμάτων.
11. Διάθεση πίστωσης 24.800,00 € για την εκτέλεση εργασίας «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τυλίσου».
12. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Μονή».
13. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Τυλίσου».
14. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης Αγ. Γεώργιος - Στρούμπουλας».
15. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια σκυροδέματος c12/15 και ασφάλτου για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καλεσών» συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 €.
16. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου περιοχής Αγ. Πελαγίας και Δ.Ε. Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου».
17. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 59.994,92 €.
18. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα» συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 €.
19. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων», προϋπολογισμού δαπάνης 60.884,80€.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 496,00 € για την ανάθεση της υπηρεσία e-postirixis.
21. Διαγραφή απαιτήσεων κατά Δήμου Μαλεβιζίου, λόγω παραγραφής τους. (Παρέλευση 5ετίας).
22. Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού (12η) και της στοχοθεσίας του Δήμου έτους 2018 στα πλαίσια του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.
23. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μαλεβιζίου.
24. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, Δήμου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τους.

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA