Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του πρόσωπών»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του πρόσωπών» PDF Εκτύπωση
Γάζι 15-04-2014
Αρ. πρωτ.10056
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του πρόσωπών» με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) 1)για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου ή άλλου αρμόδιου φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 2)για τα λιπαντικά (λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων, λιπαντικό για κινητήρες DIESEL, και λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 190.988,56 € με Φ.Π.Α. 23% και προέρχεται από έσοδα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Μαΐου ημέρα Πέμπτη του 2014 και ώρα 10.00(έναρξη) μέχρι 11.00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.malevizi.gr και από τα γραφεία του Δήμου, Πλατεία Μ. Κατσαμάνη Τ.Κ. 71414 τηλ.2813-400697 ( αρμόδιος κ. Παντερής Γεώργιος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (648 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA