Δημοτικός Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Παιδείας Μαλεβιζίου PDF Εκτύπωση

 

Ο Δημοτικός Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.), είναι μία υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου, η οποία ιδρυθηκε με την 76/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με σκοπό την οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, όπως αυτοί οριοθετούνται οπό το άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. όπως ισχύει και στον Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. (Φ.Ε.Κ. 646/Β/19.04.2011) με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.
Στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 

  • Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας
  • Η δημιουργία και λειτουργία: Κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες & Δημοτικού ιατρείου
  • Προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά
  • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας
  • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας
  • Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε.
  • Η υλοποίηση έκτακτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους
  • Η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης που προάγουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και όλων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Τα κεντρικά γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.ΠΑ.Μ. βρίσκονται στο Γάζι στην οδό Ν.Καζαντζάκη 11.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810821525 & 2810821505.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού στη διεύθυνση: www.dokappam.gr

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA