ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"
Αρ. Πρωτ. : 2352/05-09-18
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την προμήθεια τύρφης για τη συντήρηση βιοφίλτρων μονάδων απόσμησης αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (CPV : 09112000-7), με σφραγισμένες προσφορές.
Κριτήριο κατακύρωσης : είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 328).
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ: 416/05.09.2018
Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου με την με αρ. 35/2018 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 τ. Β΄/30.05.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1(ΦΕΚ 2646/τ.Β΄/25.08.2016).
Περισσότερα...
 
Εργασίες ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου σε Γάζι και Κρουσώνα
Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018
Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτοστρώσεων του οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, πρόκειται να πραγματοποιήσει η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου σε οδούς του Γαζίου και του Κρουσώνα.
Περισσότερα...
 
Την Πέμπτη ο Καπετάν Μιχάλης στο Γάζι
Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018
Μάγεψε για μια ακόμα χρονιά το κοινό του Γαζίου ο Βαγγέλης Σαμαράκης και η Μουσική του Συντροφιά, με μια εξαιρετική μουσική παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Γαζίου, με τίτλο «Ήρθες απ' την Σμύρνη».
Ο Γιάννης Τζίνας, η Πέλλα Ροδουσάκη, ο Gabriel Roskos και η Kristina Eisenhoffel, ερμήνευσαν τραγούδια σε ποίηση - στίχους του Γιώργου Αγγελάκη, του Χρήστου Καραγιάννη, της Ελένης Μωυσιάδου, του Βαγγέλη Σαμαράκη, του Γιώργου Συμεωνίδη, του Γιώργου Φρυγανάκη, του Γιάννη Τσερεβελάκη και του Μανούσου Φούμη, ενώ την μουσική είχε γράψει ο Βαγγέλης Σαμαράκης.
Περισσότερα...
 
Διανομή σχολικών ειδών στο Δήμο Μαλεβιζίου σε δικαιούχους ΤΕΒΑ
Γάζι, 04 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους πολίτες ότι θα διενεργηθεί διανομή σχολικών ειδών σε δικαιούχους ΤΕΒΑ τα οποία προέρχονται από την εφαρμογή της με αρ. Δ/23/οικ.1718/875, ΦΕΚ1474Β'/28-04-2017 Υπουργικής Απόφασης στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΜΑΕΔΗΜ
Γάζι 09-08-2018
Αριθ. Πρωτ.: 349
Σύμφωνα με τον ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά την 76/2018, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΕΔΗΜ, καλείται ο Δήμος Μαλεβιζίου ως μοναδικός μέτοχος της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Μαλεβιζίου, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 6η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, παρουσία Συμβολαιογράφου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Γάζι 31-08-2018
Αριθ. Πρωτ.:13653
Αριθμ. Πρόσκλησης : 21
Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 6-9-2018 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Περισσότερα...
 
Βαγγέλης Σαμαράκης και Καπετάν Μιχάλης στο Γάζι
Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2018
Με δυο εξαιρετικές εκδηλώσεις συνεχίζεται το πολιτιστικό πρόγραμμα στο Ανοιχτό Θέατρο Γαζίου, στην πλ. Μ. Κατσαμάνη, πίσω από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Γάζι 30-8-2018
Αριθ. Πρωτ.: 13587
Αριθμ. Πρόσκλησης : 20
Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 31-8-2018 και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 προκειμένου να ληφθεί απόφαση στo παρακάτω θέμα:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου» μηνός Ιουνίου 2018.
Περισσότερα...
 
Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου
Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: -10841-
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κάλυψη δαπάνης από Κ.Α.Π. του Δήμου Μαλεβιζίου, που εδρεύει στο Γάζι Ν. Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα:
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 10 από 353

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA

Δημοσκοπήσεις

Ποιο έργο από τα παρακάτω θεωρείτε υψηλότερης προτεραιότητας?
 

Χαιρετισμός Δημάρχου

Δήμαρχος ΜαλεβιζίουΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαλεβιζίου!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα για ολόκληρο το Μαλεβίζι. Ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, δράσεις, αποφάσεις, πρωτοβουλίες, φόρμες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκδηλώσεις, καθώς και κάθε τι που αφορά το Δήμο μας, βρίσκεται και εδώ.

περισσότερα

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

« < Οκτώβριος 2018 > »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα