Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 17971
Αριθμ. Πρόσκλησης : 30
Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 19-11-2018 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ανακοινώσεις - αιτήσεις- αναφορές.
1. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού (18η) οικονομικού έτους 2018.
2. Ψήφισμα του ΔΣ για αίτηση ακυρότητας στο ΣΤΕ, για τους Κ.Α.Ε.Κ που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 2320/19-06-2018.
3. Παράταση μίσθωσης του Δήμου στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στο δώμα του Δημαρχείου, για την περίοδο 01-01-2019 έως 31-12-2020.
4. Εκμίσθωση τμήματος κεντρικής πλατείας Γαζίου για καλλιτεχνικούς - εορταστικούς σκοπούς για την περίοδο των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς - Θεοφανείων 2018-2019.
5. Απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μονή για διαμόρφωση πλατείας.
6. Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΕΠ Κρήτης, «Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια» της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γαζίου, 2ου & 3ου Δημοτικού Γαζίου».
7. Σημειακή τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τέως Δήμου Κρουσώνα και νυν Δ.Δ Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου, αριθ. απόφασης 752/2010 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 120 /ΑΑΠ/ 9-04-2010.
8. Γενική παράταση και γνωμοδότηση του 2ου ΣΠ της μελέτης «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΟΓΔΙΑΣ & ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»
9. Διατύπωση απόψεων για την έκδοση ή μη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά των καταπατητών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 § 4 Ν 3463/06 (διαδικασία ταχεία άμεση δραστική και προνομιακή, κατά την οποία το βάρος αποδείξεως έχει ο ανακόπτων), που αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και εξουσιοδοτεί για την υπογραφή του το Δήμαρχο.
10. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΚ Γαζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 500.000 €.
11. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Κοκκινιάκος και στη Τ.Κ. Λουτρακίου της Δ.Ε. Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €.
12. Έγκριση για χορήγηση 1ηs παράτασης προθεσμίας του έργου « Κατασκευή τοιχίου περίφραξης Αγ. Γεώργιος-Στρούμπουλα».
13. Έγκριση για χορήγηση 1ηs παράτασης προθεσμίας του έργου « Κατασκευή αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Μονής».
14. Έγκριση για χορήγηση 1ηs παράτασης προθεσμίας του έργου « Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Τυλίσου».
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης Αγ. Γεώργιος-Στρούμπουλα».
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγωγού οβριών Τ.Κ. Μονής».
17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Τυλίσου».
18. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας ισχύος 500 kw παραγωγής και ξήρανσης ελαιοπυρήνας & φυτικής βιομάζας στη θέση Μούφακα του βιομηχανικού πάρκου Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου.
19. Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής υπηρεσιών « Καταπολέμηση κουνουπιών για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας» με τον οικονομικό φορέα Φασουλάκη Κωνσταντίνο.
20. Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών «Φύτευση και συντήρηση πρασίνου σε κοινοχρήστους χώρους για το έτος 2018»» με τον οικονομικό φορέα Αφοί Φασουλάκη Κωνσταντίνο & Σία Ο.Ε.
21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τυλίσου» με τον οικονομικό φορέα Γεργιανάκη Εμμανουήλ.
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών «Συντήρηση Σχολείων του Δήμου (ΣΑΤΑ)» με τον οικονομικό φορέα Βαρδαλαχάκη Στυλιανό.
23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών «Συντήρηση Σχολείων του Δήμου (ΣΑΤΑ)» με τον οικονομικό φορέα Μανουρά Νικόλαο.
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών «Εργασίες Συντήρησης στην λιμνοδεξαμενή Αστυρακίου του Δήμου Μαλεβιζίου» με τον οικονομικό φορέα Μανιαδή Μηνά.
25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων σκύλων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και παρακολούθησης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων».
27. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και παρακολούθησης της υπηρεσίας «Εκτέλεση ειδικών διαγραμμίσεων».
28. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού.
29. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
30. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας.
31. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών «Άρση καταπτώσεων από κατολισθήσεις λόγω θεομηνιών στη Δ.Ε. Κρουσώνα», με τον οικονομικό φορέα ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ.
32. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με τον οικονομικό φορέα ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΕ.
33. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΑΖΙΟΥ».
34. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ».
35. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ», με τον οικονομικό φορέα ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ.
36. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων που στερούνται αξίας (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός).
37. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Δαμάστας Δήμου Μαλεβιζίου και εξειδίκευση της διάθεσης πίστωσης.
38. Έγκριση δαπανών προμήθειας προωθητικού υλικού για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2018 στον Δήμο Μαλεβιζίου και εξειδίκευση της διάθεσης πίστωσης.
39. Έγκριση επιχορήγησης Συλλόγου Γυναικών Τυλισσου «Η ΔΙΚΤΥΝΝΑ» και εξειδίκευση της διάθεσης πίστωσης.
40. Έγκριση επιχορήγησης Συλλόγου Γυναικών «ΜΑΛΒΑΖΙΑ» Μαλεβιζίου και εξειδίκευση της διάθεσης πίστωσης.
41. Έγκριση δαπανών εκτέλεσης της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης-φωτισμού εκδηλώσεων Δεκεμβρίου 2018 και εξειδίκευση της διάθεσης πίστωσης.
42. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου σχολικού έτους 2019-2020.
43. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Μαλεβιζίου.
44. Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια αναλωσίμων για την εστίαση νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ Είδη Παντοπωλείου (ομάδα Α) και είδη Οπωροπωλείου (ομάδα Δ).
45. Έγκριση της με αριθμό 153/2018 απόφασης του ΔΟΚΑΠΠΑΜ με θέμα : «Έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Μαλεβιζίου στο ΔΟΚΑΠΠΑΜ».
46. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μαλεβιζίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)».
47. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2019.