ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΕΔΗΜ Εκτύπωση
Αριθ. Πρωτ.: 23764
Γάζι 08- 9-2014
Με βάση την υπ' αριθμό απόφαση 92/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλείται ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ, ως μοναδικός μέτοχος της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρουσία Συμβολαιογράφου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  1. Τροποποίηση άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί σύνθεσης - θητείας - συμπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (33 KB)
Πρόσκληση ΜΑΕΔΗΜ