ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Εκτύπωση
Αριθ. Πρωτ: 468/ 17.10.2012
Ανακοινώνουμε ότι η Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου με την με αρ. 25/2012 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την αριθμ.: 64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α./ΦΕΚ 1003 τ. Β, των Υπ. Εσωτερικών και Εθν. Παιδείας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:30 μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα καθώς και πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δ/ντη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας, στην οδό Κανελλοπούλου, περιοχή Αμμουδάρα, τηλ: 2810-370360, και στο Γραφείο Παιδείας στο Δημαρχείο του Δήμου Μαλεβιζίου, τηλ.: 2813-400631, 2813-400671, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, απ' όπου μπορούν και να λαμβάνουν αντίγραφο της πλήρους διακήρυξης.Επίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.malevizi.gr
Ο πρόεδρος
Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ
Σχετικά αρχεία :
Διακήρυξη Διαγωνισμού