Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 21113
Αριθμ. Πρόσκλησης : 34
Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 27-12-2018 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ


Ανακοινώσεις - αιτήσεις- αναφορές.

Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.