Πρόσκληση σε συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκτύπωση
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. πρωτ: 630
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : 13
Σας καλούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, την ΤΡΊΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Εξέταση αιτήματος Κόκκινου Μαρίας για μείωση μισθώματος κυλικείου 2ου -3ου Δ.Σ. Γαζίου.
2. Εξέταση αιτήματος Νηπιαγ. Τυλίσου για περίφραξη προαύλιου χώρου.
3. Εξέταση αιτήματος Δ.Σ. Καλεσσών για επισκευή συντήρηση υπολογιστών.
4. Αποδοχή δωρεάς φαρμακευτικού υλικού στο Νηπιαγωγείο Φόδελε.
5. Αποδοχή δωρεάς σχολικού εξοπλισμού στο 1ο Δ.Σ. Κρουσώνα.
6. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 2ου -3ου Δ.Σ. Γαζίου για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.
7. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια βιβλίων για 2ου -3ου Δ.Σ. Γαζίου για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.
8. Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Παιδείας για κάλυψη δαπάνης προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για το σχολικό έτος 2018-2019.
Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθούν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη για την εκπροσώπηση τους στο συμβούλιο.

Η Πρόεδρος

Άννα Φραντζεσκάκη