Παράταση για την πράξη εφαρμογής της περιοχής της Αγίας Μαρίνας Εκτύπωση
Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017
Λόγω της αυξημένης προσέλευσης δημοτών με σκοπό να ενημερωθούν για τα στοιχεία της Πράξης Εφαρμογής για την «Πολεοδομική Ενότητα Αγ. Μαρίνας (Π..Ε..21) του Δήμου Μαλεβιζίου», δίδεται παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 για την κατάθεση τυχών ενστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι και την Πέμπτη 30/11, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 10:00 έως τις 13:00, να προσέρχονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (πλ. Μ. Κατσαμάνη, Γάζι) προκειμένου να λάβουν γνώση των πινάκων και των διαγραμμάτων της Πράξης Εφαρμογής. Όσοι διαφωνούν με τα στοιχεία, θα πρέπει να καταθέτουν ένσταση πλήρως τεκμηριωμένη, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται και συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρα. 12 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας, θα πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα. Γίνεται γνωστό σε όλους τους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί Δήλωση Ιδιοκτησίας:

α) Είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί.

β) Δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο.

γ) Στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.

Πατήστε την εικόνα να ανοίξει