Ανακοίνωση τροποποίησης σχεδίου πόλης Εκτύπωση
Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 22361
Ανακοινώνεται ότι στον πίνακα ανακοινώσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου, θα γίνει ανάρτηση πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλεως και παρεμβάσεων στα «ΚΧ73Α» και «ΚΧ74» της πολεοδομικής ενότητας Γαζίου ΠΕ 22 του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα και με την υπ' αριθμόν 220/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεβιζίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός δεκαπέντε ημερών ήτοι από 06/11/17 έως 20/11/17 και ώρες 11:00-13:00 .

 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Μαρής Δράκος