Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικου Συμβουλίου Μαλεβιζίου Εκτύπωση
Γάζι , 21/ 07/ 2017
Αρ. Πρωτ: 14280
Αριθμ. Πρόσκλησης 21
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 26 - 07 - 2017 και ώρα 16:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή Απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €.
2. Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή των παραβόλων έκδοσης Δελτίων Γεωργοτεχνικων και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων ηλεκτροδοτούμενων υδροληψιών.
3. Έγκριση δαπάνης μετάδοσης και δημοσίευσης ενημερωτικού μηνύματος για την Αμμουδάρα και δέσμευση πίστωσης.
4. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών εκπόνησης της μελέτης «Προμελέτη για την πολεοδομική ενότητα 30 (Κολυβά)».
5. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €.