Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Γάζι 27 Απριλίου 2017
Αρ. Πρωτ. 6766
Αριθμός Πρόσκλησης 12
Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 27 - 04 - 2017 και ώρα 11:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €. (με Φ.Π.Α. 24%) , έγκριση διάθεσης πίστωσης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ