Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συμμετοχή ωφελουμένων στο νέο Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαλεβιζίου Εκτύπωση
Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προσέλθουν στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. στην οδό Ν. Καζαντζάκη 11, κατά τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00 για κατάθεση αιτήσεων και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 821505, υπεύθυνη κα Φρουζή Ελπινίκη, Κοινωνική Λειτουργός.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς και άδεια διαμονής σε ισχύ.
2. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο, ώστε να αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας.
3. Φωτοτυπία Ε1 (Φορολογική δήλωση) - Φωτοτυπία Ε9 - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Απαιτούνται και τα τρία δικαιολογητικά.
4. Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
5. Βεβαίωση διακοπής από ΟΑΑΕ ή ΔΟΥ (για ελεύθερους επαγγελματίες).
6. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.
7. Φωτοτυπίες Αποδείξεων πληρωμής Ενοικίου για ενοικιαστές, ολόκληρου του έτους.
8. Φωτοτυπία Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α' κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.
9. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό αναπηρίας, σε ισχύ.
11. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας και τη σελίδα που φαίνεται η ανανέωση.
12. Σε περίπτωση ημιαπασχόλησης, προσκομίζεται βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη.
13. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
14. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας (από τη Κοινωνική Λειτουργό του Προγράμματος στην κατοικία των αιτούντων).

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί ανά περίπτωση από τη Κοινωνική Λειτουργό του Προγράμματος.