Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Γάζι , 10/ 03/ 2017 Αρ. Πρωτ: 3921
Αριθμ. Πρόσκλησης 08
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 14 - 03 - 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2017 με επαναπροσδιορισμό των Ομάδων Εσόδων Ι, ΙΙ και των προβλέψεων μη είσπραξης.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους για την εγγραφή επιχορηγούμενων και συνεχιζόμενων έργων.
3. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μαλεβιζίου.
4. Έγκριση δαπάνης 60.000,00 € και ανάληψη υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Γαζίου» (Κ.Α. 30.7412.0001)
5. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Πολεοδόμηση περιοχής «Χαλεπα Κεφαλογιάννη»
6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 1.601,21 € για την αντιμετώπιση δαπανών της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων»(Κ.Α 10.6264.0007)
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 272,80 € για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασία βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών εγγράφων». (Κ.Α 10.6615.0001)
8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000,00 € για την εκτέλεσης της «Προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων ονοματοθεσίας». (Κ.Α. 20.7135.0001)
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 248,00 € για την προμήθεια βασιλόπιτας για την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2017.(00.6443.0001)
10. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 390.000,00 € για την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου προς τον Δημοτικό Οργανισμό Κοιν.Αλληλεγγύης , Προστασίας & Παιδείας Μαλεβιζίου για το έτος 2017. (Κ.Α. 00.6715.0001)
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 9.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών στη Δ.Ε Γαζίου)» (Κ.Α. 30.6661.0001)
12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Εκτύπωση σχεδίων και χαρτών » (Κ.Α. 30.6615.0001)
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε Κρουσώνα». (Κ.Α 30.6662.0003)
14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 6.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών για τη Δ.Ε Γαζίου».(Κ.Α. 30.6661.0001)
15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ΔΕ Γαζίου» (Κ.Α. 20.6691.0004)
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε Γαζίου» (Κ.Α 45.6262.0001)
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 9.999,90 € για την εκτέλεση της εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας». (Κ.Α 35.6117.0001)
18. Έγκριση διάθεση πίστωσης για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων σκύλων. (Κ.Α 15.6474.0001)
19. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ