Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Γάζι 06 / 03 / 2017
Αρ. Πρωτ. 3522
Αριθμ. Πρόσκλησης 7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 06 - 03 - 2017 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου
2.Άσκηση προσφυγής κατά της με αριθμ.πρωτ. 658/7-2-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3. Άσκηση προσφυγής κατά της με αριθμ.πρωτ. 1248/09-02-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
4. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 3.000,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών εξόδων κηδείας αιρετών. (K.A. 00.6124.0001)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ