Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκτύπωση
Γάζι 24-2-2017
Αριθ. Πρωτ.: 3149
Αριθμ. Πρόσκλησης :8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου την 5η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1 Μαμουλάκης Κωνσταντίνος, Δήμαρχος
2 Κύρκος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος
3 Βαλτζάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
4 Σαλούστρος Αριστομένης, Αντιδήμαρχος
5 Σαββάκης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος
6 Σαμόλης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος
7 Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ.
8 Τζεδάκης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
9 Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος
10 Μανιούδης Ματθαίος, Δημοτικός Σύμβουλος
11 Αεράκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
12 Λιαδάκης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
13 Σαριδάκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
14 Μαρής Δράκος, Δημοτικός Σύμβουλος
15 Λυδάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
16 Μαρκατάτος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
17 Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος
18 Τριγώνης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος
19 Ντουλάκης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
20 Παγωμένος Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος
21 Αποστολάκη Ευαγγελία, Δημοτικός Σύμβουλος
22 Παρασύρης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος
23 Ανδρουλάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
24 Μανιαδής Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος
25 Παπάζογλου Αγάπη-Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος
26 Γενναράκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος
27 Μανιούδης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος
28 Χουστουλάκης Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος