Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 80 θέσεων προσωπικού αορίστου χρόνου Εκτύπωση

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την προκήρυξη ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω  συνημμένο :

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.635 KB)
Προκήρυξη ΑΣΕΠ