Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόκτηση άδειας ΕΔΧ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Εκτύπωση
Τρίτη , 7 Φεβρουαρίου 2017

Κοινοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε τα συνημμένα :

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (208 KB)
ΑΔΑ:6ΧΖ57ΛΚ-ΧΝ8.pdf