Πρόσκληση σε συναδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Γάζι 25-8-2016
Αριθ. Πρωτ.: 15154
Αριθμ. Πρόσκλησης : 19
Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 29-8-2016 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ανακοινώσεις - αιτήσεις- αναφορές.

 1. Απόδοση τιμής στον κ. Χαράλαμπο Σαλούστρο για την πολύπλευρη βοήθεια που προσφέρει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
 2. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΔEYAM μετά από παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Αναστάσιου Λιαδάκη και ορισμός νέου Αντιπροέδρου.
 3. Έγκριση κατάστασης εσόδων - εξόδων Β΄Τριμήνου οικονομικού έτους 2016.
 4. Τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2019.
 5. Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
 6. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για το Δημοτικό Γυμναστήριο.
 7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΥ, εκτυπωτές, σαρωτές, UPS, κλπ)», προϋπολογισμού δαπάνης 19.999,96 €
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και εργασίες πρασίνου μεταξύ παιδικής χαράς και κτιρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυδρόσου».
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίας Πελαγίας».
 10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ».
 11. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αλλαγή υφιστάμενου χώρου σε εκθετήριο πολιτιστικής - λαογραφικής κληρονομιάς του οικισμού μονή του Δήμου Μαλεβιζίου».
 12. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ίδρυση τοπικού γραφείου τουριστικής πληροφόρησης περιοχής Αγίας Πελαγίας Δ.Δ. Αχλάδας Δήμου Μαλεβιζίου» ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙΙ.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΛΙΣΟ».
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ».
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΤΥΡΑΚΙ».
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ».
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και εργασίες πρασίνου μεταξύ παιδικής χαράς και κτιρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυδρόσου».
 18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίας Πελαγίας».
 19. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και Δήμου Γόρτυνας με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Γόρτυνας για τη σύνταξη προεκτιμήσεων αμοιβής μελετών του Ν.3316/2008 (384/2016 απόφαση Δ.Σ.)
 20. Έναρξη άσκησης αρμοδιοτήτων καταβολής προνοιακών επιδομάτων από τον Δήμο Μαλεβιζίου.