Διανομή προϊόντων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ στον Δήμο Μαλεβιζίου Εκτύπωση
Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016
Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα διενεργηθεί διανομή προϊόντων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, βάσει εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 1031/2014 και της ΚΥΑ με αρ. πρωτοκόλλου 3320/89565 των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ).
Η διανομή θα γίνει την Δευτέρα 11 Ιουλίου και την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 από τις 09:00 έως 13:30 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαλεβιζίου στο Γάζι, για όλους τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ του Δήμου Μαλεβιζίου. Όσοι δικαιούχοι δεν παρέλαβαν τα προϊόντα του ΤΕΒΑ της προηγούμενης διανομής, θα μπορούν να τα παραλάβουν την Δευτέρα 11 Ιουλίου και την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 από τις 09:00 έως 13:30 μ.μ. από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου.
Για την παραλαβή των προϊόντων του ΤΕΒΑ, οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:
  • Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου να προκύπτει ο ΑΜΚΑ των ίδιων και των μελών της οικογένειας τους που έχουν εγκριθεί
  • Τον Αριθμό Αίτησης
  • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, μπορεί να παραλαμβάνει τα προϊόντα άλλο πρόσωπο, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.