Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Γάζι, 11 /02/2016
Αρ. Πρωτ. 2087
Αριθμ. Πρόσκλησης 3
Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 15 - 02 - 2016 και ώρα 15:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΛΗΣ

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της υπ' αριθμό 12/2016 Πράξεως τoυ ΣΤ΄ Κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την παράσταση του κατά την συζήτηση της αίτησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αντικείμενο την νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED, οκταετή (8) συντήρηση αυτών και προμήθεια ιστών οδοφωτισμού».
2. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων για την εστίαση νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ και προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μαλεβιζίου».
3. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία τσιμέντου ΑΓΕΤ Ηρακλής, μέλος του ομίλου LafargeHolcim 5.000 σακιών τσιμέντου.
4. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ένδειας σε άπορους Δημότες.