Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη Εκτύπωση
Γάζι 28 / 07 / 2015
Αρ. Πρωτ. 18777
Αριθμ. Πρόσκλησης 6
Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 03-08-2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
Τροποποίηση προϋπολογισμού 2015 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.


Ο Πρόεδρος


Εμμανουήλ Σαμόλης