ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ Εκτύπωση
Με την υπ' αριθμό Πρωτ. 711/24.4.2014 (ΑΔΑ : ΒΙ07ΟΡ1Θ-ΧΟΕ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα Εποπτείας εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, για το οικονομικό έτος 2014, έπειτα από την υπ' αριθμό 2/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (52 KB)
Προυπολογισμός