ΕΡΓΟ : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» Εκτύπωση

ΕΡΓΟ : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Xρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» ΕΣΠΑ, άξονας προτεραιότητας 3 «Eνίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη».

Προϋπολογισμός πράξης: 4.030.000,00€

Κύριος στόχος πράξης: Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην εκπαίδευση

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Σε ΚΦ χώρο εντός σχεδίου Γαζίου (π.ε.22)

Πατήστε την εικόνα να ανοίξει
Πατήστε την εικόνα να ανοίξει
Πατήστε την εικόνα να ανοίξει
Πατήστε την εικόνα να ανοίξει
Πατήστε την εικόνα να ανοίξει
Πατήστε την εικόνα να ανοίξει