Έγκριση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Εκτύπωση
Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 536/2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασή του, εγκρίνει το Σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (απόφ.: 536/2015 ΑΔΑ: 78Γ0ΩΛΣ-Θ66).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (163 KB)
Απόφαση 536