Ισολογισμός Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2011 Εκτύπωση

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση που έγινε στις 2 Νοεμβρίου 2012 ενέκρινε τον απολογισμό και ισολογισμό του Δήμου Μαλεβιζίου για το οικονομικό έτος 2011:

Αρχεία pdf
Απολογισμός & ισολογισμός οικ. έτους 2011
Απόφαση Έγκρισης απολογισµού & ισολογισµού
Έκθεση Έλεγχου Ορκωτού Ελεγκτή